Program DoL 2021

Programmet ser du nedan - för programmet som en PDF tryck här

 

Dag 1 Hälsodata

08:30 Inledning

08:35 OM DAGEN - Regler / Chatten/

08:40 Introduktion till Inledningsanförande

08:45 Inledningsanförande och öppnande av DoL 2021 - Jenni Nordborg

09:00 Ett samtal om pågående hälsodataaktiviteter med plats för fika

Status - Samverkansgruppen för Hälsa och Life Science - Anna Sandström

Status - Hälsodata för industrins behov - Frida Lundmark

Status – IVA Hälsodata - Ylva Hambraeus Björling

Status VINTER - Cassandra Marshall

Status EHR4CR - Mats Sundgren

Egendata - från ett individperspektiv - Hanna Svensson

10:10 Hälsodatauppdragen hos Vetenskapsrådet - Annika Palm

10:20 Avrundning - Lars Lindsköld

10:30 PAUS & E-Mingel

10:45 International Sharing of Personal Health Data for Research (sker på svenska) - Johan Rung

11:30 LUNCH

12:30 Ragnar Nordberg föreläsning (sker på engelska) - Dipak Kalra

13:15 PAUS

13:20 Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg - Ingrid Floderus

14:05 PAUS

14:15 En explorativ studie om hur man kan öka nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation - Tina Sayari

15:00 PAUS

15:30 IMY Reflexioner över dagsläget - Magnus Bergström

16:10 Aktuella rättsfrågor inom eHälsa - Manolis Nymark

16:50 Tack för Idag

 

Dag 2 Molntjänster

08:00 Skymmer det på eller är det gryningen som speglar sig i molnen - Daniel Melin

08:45 Om vädret vill vi ju gärna tala om och med varandra

08:55 En titt ut genom fönstret - Fia Ewald Consulting AB

Rapport från "metrologisk mätstation" - Marcus Österberg

Lokala rapporter om vädersituationen - Lena Jönsson & Carl Gudmundsson från Dalarna ger sin syn

Lokala rapporter om vädersituationen - VGR ger sin syn

Climate Change - Daniel Akenine från Microsoft ger sin syn

10:30 Gustav Adolf Bakelse och kaffe

11:10 Uppdatering kring GMS - Utmaningar och tankar - Sophia Pagil & Lars Palmqvist

12:00 LUNCH

13:00 IOT -Sensorer på kroppen. ”Djävulens redskap eller ett stöd för att lära känna sig själv” - Mark Wolff

13:45 PAUS

14:00 Möjlig access till patientdata - En fallstudie om fallprevention - Svenskt Medicinskt Språkdatalabb, Region Halland, Västra Götalandsregionen - Bent Petersen, Folktandvården VGR, Magnus Kjellberg, SU/ VGR, Markus Lingman, Region Halland, Olof Mogren, Rise, Ulrika Ågren, Sahlgrenska Science Park mfl

14:45 PAUS

15:00 Syntetiska data – Varför tillverkar man det? - Mattias Ripoll

15:45 Avslut och nästa år

Svensk Förening för Medicinsk Informatik
info@sfmi.se